DADMAC

  • DADMAC

    DADMAC

    DADMAC është një kripë e pastër e lartë, e grumbulluar, kuaternare e amonit dhe densitet i lartë i ngarkesës monomer kationik. Pamja e saj është lëng pa ngjyrë dhe transparente pa erë irrituese. DADMAC mund të tretet në ujë shumë lehtë. Formula e saj molekulare është C8H16NC1 dhe pesha e saj molekulare është 161.5. Ekziston lidhje e dyfishtë alkenil në strukturën molekulare dhe mund të formojë polimer linear homo dhe të gjitha llojet e kopolimerëve nga reaksione të ndryshme të polimerizimit.