PAM-Poliakrilamid

 • PAM-Anionic Polyacrylamide

  PAM-Poliakrilamid anionik

  PAM-Poliakrilamid anionik zbatohet gjerësisht në prodhimin e llojeve të ndryshme të ndërmarrjeve industriale dhe trajtimin e ujërave të zeza.

 • PAM-Cationic Polyacrylamide

  PAM-poliakrilamid kationik

  PAM-kationik Polyacrylamide zbatohet gjerësisht në prodhimin e llojeve të ndryshme të ndërmarrjeve industriale dhe trajtimin e ujërave të zeza.

 • PAM-Nonionic Polyacrylamide

  PAM-Poliakrilamid joionik

  PAM-Nonionic Polyacrylamide zbatohet gjerësisht në prodhimin e llojeve të ndryshme të ndërmarrjeve industriale dhe trajtimin e ujërave të zeza.